Soment Metal Aritmetik

soro002Soroment Mental Aritmetik,
 7-14 yaş arasındaki çocuklarda, 
Zekâ gelişimi sağlayan bir zihinsel gelişim programıdır. Kâğıt, kalem ve hiçbir elektronik aygıt kullanmadan, sadece insan zihninin gücü ile hesap makinesi hızında yapılan bir aritmetik işlem sistemidir. Soroban üzerinde başlayan işlem alıştırmaları süreç içerisinde Soroban ortadan kaldırılarak zihinden işlem yapma yeteneği haline dönüştürülmektedir.

SOROMENT  MENTAL ARİTMETİK EĞİTİMİ

Zihinleri aktif olanlar, gençlik enerjilerini daha uzun süre korurlar.

Mental Aritmetik eğitimi alan öğrencilere araştırmacılar tarafından uygulanan testler ve bilimsel analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin beyin aktivitelerinin arttığı, sağ ve sol loblarının birlikte uyarıldığı, sayısal zekâlarında (IQ) ve duygusal zekâlarında (EQ) oldukça önemli gelişmeler olduğu gözlenmiştir.

MENTAL ARİTMETİK EĞİTİMİNİN KAZANIMLARI

 •  Sağ ve sol beyinde gelişim
 •  Analitik beceri ve düşünce süreçlerinde gelişim

 •  Zihinden hesaplayabilme yeteneğinin gelişmesi

 •  Matematik dersini sevme ve çok iyi bir matematik temeli oluşumu

 •  Daha iyi bir hafıza

 •  Algı, kavrama
, odaklanma ve dikkat

 •  Yaratıcılık
 Konsantrasyon ve zihinsel dayanıklılığın artışı

 •  Sezgisel düşüncenin gelişimi

 •  Dinleme ve anlama becerilerinde artış

 •  Kendini ifade

 •  Yüksek öğrenme kapasitesi
 •  Keskin gözlem

 •  Güçlü fotografik bellek
 •  Hızlı refleks
 •  Gelişmiş mantık
 •  Problem çözme yeteneğinde artış

 •  Gelişmiş bir özgüven

SAĞ BEYİN VE SOL BEYİN

          einstain“Sol beyin sadık bir hizmetçi, Sağ beyin ise kutsal bir armağandır.” (Einstain)
  Sol ve sağ yarım kürelerden (loplardan) oluşan insan beyni oldukça gizemli bir organdır. Bilim adamları beynimizin her iki tarafının farklı görevleri olduğu, yarım kürelerin birbirleriyle iletişim, paylaşım, koordinasyon ve işbirliği içinde çalışarak, duygu, düşünce, karar ve davranışlarımızı yönettiği konusunda hem fikirdirler.
İnsanların öğrenme tarzları, kişilikleri, davranış biçimleri gibi pek çok özellik, beynimizin hangi yarımküresinin diğerine göre daha baskın olduğuna göre farklı biçimde ortaya çıkar. Bu gerçek, bir eğitim programı uygulanırken, öğrencilerin gelişimi açısından oldukça önemlidir.
          Beynin her iki lobu birbirini tamamlayan fonksiyonlara sahiptir. Her iki lop arasında yoğun sinir lifinden oluşan “Korpus kallosum” ağ demeti bulunur. Bu ağ, beynin sağ ve sol lobu arasında sürekli bilgi alışverişinin yapılmasını sağlayan bir köprüdür. Beyinde 10 milyarın üzerinde beyin hücresi vardır. Kurulan hafıza ilişkileri ve zihinsel faaliyetlerin her biri bu hücreler arasında yeni bağlar kurarak bir ağ tabakası oluşturmaktadır. Kurulan bağların sayısı ne kadar fazla olursa, zihinsel potansiyelin gücü de o derece yüksek olacaktır.
          Yapılan araştırmalar sonucunda, sağ lobun duygular ve hayallerin etkisinde olduğu ve bilgiyi fotografik olarak yani bütünsel öğrendiği ortaya çıktı. Bu nedenle bilgiyi sıra ile işleyen sol lobun aksine sağ lobun öğrenmede çok daha hızlı ve etkili olduğu anlaşıldı. İnsanın yaratıcılık ve üretkenlik özellikleri sağ lob fonksiyonları arasında yer almaktadır. 
Sadece sol lobu gelişmiş olan ve bu lobu iyi kullanan insanların üretken düşünebilmesi için sağ loblarını da geliştirmeleri gerekmektedir. Öğrendikleri konular ve formüllerden yeni şeyler üretebilmeleri için beynin sağ lobunu da işin içine katmaları gerekmektedir.
 

left-right-einstein

SAĞ BEYİN                                                                                 

 • Matematik ve problem çözme
 • Geometrik ve uzaysal algılama
 • Yüzleri tanıma ve adres bulma
 • Ses tonu ve duygular
 • Jest mimik ve vücut dilini kullanma
 • Duyguları algılama/üretme
 • Müzik algılama/üretme
 • Mizahı algılama/üretme
 • Sezgi ve yaratıcılık
 • Desen bulma

                         

 SOL BEYİN

 • Konuşmanın merkezi
 • Aritmetik ve basamaklı sıralı işlem yapma
 • Küçük parçalara bölerek anlama (Analiz)
 • Görülen kişinin adını bellekten çağırma
 • Kusurlara duyarlılık
 • Ben kavramı ve benlik bilinci
 • Yeniliklere ve öz gelişime karşı olma
 • Büyük değişimlerin engelleyicisi
 • Utangaçlığın merkezi
 • Yapamam başaramam inancı

 

Beynin sol yarı küresi sözel, matematiksel, mantıksal bilgiyi işlemek için,

Sağ yarı küresi de algısal, dikkat çekici, uzaysal, bütüncü, artistik bilgiyi işlemek için daha uygundur.       

BEYNİMİZ VE POTANSİYELİ

SİNAPSLAR                                                                                                                
        “Şaşılacak kadar çok aklım olmalı, bazen haftada bir kez aklımı başıma toplamam gerekiyor” diyen Mark Twain gerçekten çok haklı. Akıl fonksiyonunu iyi değerlendirebilmek için, beyni iyi tanımak gerekiyor.
         Öğrenme işlemi sırasında beyinde nelerin gerçekleştiğini anlayabilmek için öncelikle sinir sistemini oluşturan parçaları kısaca tanımlamak gerekir. Merkezi sinir sistemi bu bütünün en önemli parçalarından biridir ve çevreden ulaşan verilerin yorumlandığı, bütün kararların verildiği, algılamanın ve diğer bütün zihinsel fonksiyonların yerine getirildiği bölgeleri içerir. Merkezi sinir sistemimiz (beyin ve omurilik) 100 milyardan fazla nörondan yani sinir hücresinden oluşur. Sinir sisteminin ana görevini yürüten hücreler olan nöronlar, genel olarak bir gövde ve yan dalları olan dendritler ile kimi zaman dallanabilen ve hücrenin “kararlarını” diğerlerine ileten, tek bir uzantı olan aksondan oluşurlar.
          Vücuttaki uyarıları taşımakla görevli olan sinir hücreleri birbirleri ile sürekli bağlantı halindedirler. Komşu hücrelerden sinyalleri alır ve daha sonra bunları bir başka nörona ya da hedef hücreye iletirler. Hücreler arasındaki bu bilgi geçiş bölgelerine sinaps adı verilir. Nöronlar bir saniyede binlerce kez işlem yaparak birbirleriyle haberleşebilirler. Bu sayede sinirsel İşlevlerimizin temelini oluşturan bilgi akışı sağlanmış olur. Her bir nöronda 10.000 civarında sinaps vardır. Bu, bir nöronun aynı anda 10.000 ayrı sinir hücresi ile bağlantı kurabileceği anlamına gelmektedir. Beyindeki nöron ağı, tüm dünyayı saran telekominikasyon ağından birkaç yüz kat daha hızlı, karmaşık, büyük ve güçlü bir yapıya sahiptir. 1450 gram ağırlığındaki bir insan beyni, on beş milyar sinir hücresine sahip iken, bu sayının bin katı, yaklaşık on beş trilyon snaps (beyin hücresi bağlantısı) içerir. Bu milyonlarca hücre birbiri ile ilişkilidir ve elektrik alışverişi yapmaktadır. Araştırmacılar tarafından, beynin elektriksel faaliyetleri özel bir yöntemle görüntülenerek, ilk defa görülen bir simgenin oluşturduğu beyin dalgaları ve gözlerin görebildiği basit resimler belirlenebilmiştir. Beyinde aktif çalışan kapasite yüzde 6-7 civarında iken yüzde 90′lık bir kısım atıl vaziyette kalır. Önemli olan, bu pasif kısımları devreye sokabilmektir.
         Beyindeki nöron ağı, tüm dünyayı saran telekominikasyon ağından birkaç yüz kat daha hızlı, karmaşık, büyük ve güçlü bir yapıya sahiptir. 1450 gram ağırlığındaki bir insan beyni, on beş milyar sinir hücresine sahip iken, bu sayının bin katı, yaklaşık on beş trilyon snaps (beyin hücresi bağlantısı) içerir. Bu milyonlarca hücre birbiri ile ilişkilidir ve elektrik alışverişi yapmaktadır. Araştırmacılar tarafından, beynin elektriksel faaliyetleri özel bir yöntemle görüntülenerek, ilk defa görülen bir simgenin oluşturduğu beyin dalgaları ve gözlerin görebildiği basit resimler belirlenebilmiştir. Beyinde aktif çalışan kapasite yüzde 6-7 civarında iken yüzde 90′lık bir kısım atıl vaziyette kalır. Önemli olan, bu pasif kısımları devreye sokabilmektir.

BAŞARILI İNSAN

sol

          Tarihte iz bırakmış ve günümüzde başarılı olan insanların ortak özelliklerinden en önemlisi farkında olarak ya da olmayarak beyin loplarının her ikisini de mümkün olduğunca dengeli kullanmalarıdır. • Beyin kas gibidir ne kadar çok kullanılırsa o kadar güçlenir Vücudun daha sağlıklı olması için spor ne kadar önemli ise, beynin gelişmesi ve zihnin güçlenmesi içinde  Mental Aritmetik Eğitimi o kadar önemlidir. Çeşitli zihinsel egzersizler ve bilimsel çalışmalarla zayıf olan beyin lobu güçlendirilebilir.  Mental Aritmetik Eğitiminde amaç, beynin her iki lobunun daha güçlü ve dengeli bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır.

DÜNYADA MENTAL

Günümüzde 50’yi aşkın ülkede çok sayıda Mental Aritmetik Eğitim Kurumu tarafından Soroban Mental Aritmetik eğitimi verilmektedir. ( Türkiye, Japonya, ABD, Almanya, Avusturalya, BAE, Belçika, Brezilya, Çin, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gana, Güney Afrika, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İngiltere, İsviçre, İspanya, İtalya, Kanada, Katar, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Meksika, Mısır, Nijerya, Norveç, Portekiz, Rusya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Suudi Arabistan, Tayland, Ürdün, Vietnam ve Yeni Zelanda bu ülkelerden bazılarıdır.)

ABAKÜS'ÜN TARİHİ

          Babilliler’ in buluşu olan Abaküs, Yunan bilgini Tetramachus tarafından, hareketli parçalar şeklinde tasarlanan Dünyanın ilk hesap makinesidir. M.Ö.2400 yıllarında Çin’de geliştirilen abaküs, denizaşırı ticaret yapan tüccarlar sayesinde Girit ve Miken bölgelerinden Avrupa ve Amerika’ya yayılmıştır. İlk abaküs örneklerinin hemen hepsinde Girit ve Miken süsleme sanatından örnekler bulunmaktadır. Günümüzde en yaygın kullanım, Japonların geliştirtiği tasarımdır. Elektronik cep hesap makinelerinin yapımında Amerikan pazarının tartışmasız en ciddi rakibi olan Japonlar,  Japon abaküsü olan sorobanı başlıca hesap aleti olarak görürler. Japonya da soroban, her okul çocuğunun, memurun, işadamının her şeyden önce sahip olması gereken bir vazgeçilmezidir.  Rusya da, kullanılan abaküse ise stchoti ( şoti ) adı verilmiştir. Çinliler ise bu alanda kullandıkları abaküse Suan Pan ismini vermişlerdir.Suan pan abaküsün günümüzdeki şeklini bulan ilk örneği  olarak kabul edilir. Suan pan 11.yy da geliştirilmiştir. Günümüzde modern yazar kasaların yanında yaşamaya devam etmekte, bazı işletmelerde ve devlet kurumlarında varlığını sürdürmektedir.

SOROBAN HESAPMAKİNESİNE KARŞI

ahşap soroban         12 Kasım 1946’da ABD ordu gazetesi sponsorluğunda Tokyo’da hız ve doğruluğun test edildiği bir yarışma düzenlendi. General McArthur’un adamları, 2.Dünya savaşı ertesinde, savaşı kaybetmiş Japonlara batı kökenli yöntemlerin üstünlüğünü kanıtlamaya çalışıyorlardı. Japonya’da Posta İşleri Başkanlığının Tasarruf Dairesinde görevli, Abaküs şampiyonu olan (Japon yarışmalarının zorluğu düşünüldüğünde bu önemli bir şeydir) Kiyoshi Matsuzaki ile Japonya’daki Amerikan Kuvvetleri genel karargahında görevli 240. mali takımı 2. Kura eri olan Thomas Nathan Woods’u (Amerikan ordusunun en hızlı hesap makinesi kullanıcısı) karşı karşıya getiren gerçek bir karşılaşma yapılmıştır. Karşılaşma gittikçe karmaşıklaşan işlemler içeren beş devre halinde yapıldı. Kiyoshi yarışmayı 4-1 kazandı. Üstelik kaybeden yarışmacının bir sürü hatasına rağmen, Abaküsle yarışan Kiyoshi, yarışmayı sıfır hata ile tamamladı.

yesil
Ayrıntılı bilgi ve randevu için bize ulaşın ...

soroment sloganlı

 

KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR!

 

Eğitimlerimizin farkını anlamak istiyorsanız ücretsiz ön görüşme randevusu için bizi arayın.

soroban-urun002k

SOROBAN

Ahşap - Sıfırlamalı

 TÜRKİYEDE İLK SIFIRLAMALI SOROBAN

Özellikleri: 13 basamaklı ahşap, 10x32x2,5 cm ebatında, sıfırlamalı, ahşap gövdeli, ahşap çubuklu ve sert plastik boncuklu

Sipariş Hattı: 0 544 675 70 07

Oturum Yöneticisi